Bij calamiteiten (brand) kunt u de Koornhorst verlaten via de beide noodtrappenhuizen. U vindt op elke woonlaag informatieborden over de vluchtwegen.

Bel in geval van nood, brand of spoedeisende hulp direct:
Alarmnummer 112

Hulpdiensten: 112
Centrale Doktersdienst: 08 800 – 30 600
Huisartsenpraktijk: 020 – 695 24 36
Ziekenhuis, AMC: 020 – 566 57 58
Politie (geen spoed): 0900 – 88 44
Rochdale: 020 – 215 00 00
Algemene nummer De Koornhorst: 020 – 699 23 36