De wijkbeheerder (Huismeester, Saskia) van Rochdale zorgt voor het (dagelijks) onderhoud en het beheer in het gebouw. Zij wijst nieuwe bewoners de weg en geeft toelichting over onderhoud- en beheerzaken. Ook ziet zij erop toe dat de bewoners de woonregels naleven en houdt zij toezicht op de algemene ruimtes.

Indien dit gewenst is, schuift zij aan bij de jaarlijkse bewoners-vergadering (bewonerscommissie) om toelichting te geven over woonregels of onderhoud- en beheerzaken.

Gebreken, defecten, reparatieverzoeken in of als u achterstallig onderhoud opmerkt, kunt u dit telefonisch bij Rochdale, of schriftelijk bij uw wijkbeheerder melden (de wijkbeheerder is namelijk niet altijd aanwezig):

Reparatieverzoeken - rondom uw eigen woning
Telefonisch melden aan Rochdale*: 020 - 215 00 00

Reparatieverzoeken - rondom het pand van de Koornhorst
Schriftelijk melden aan: Saskia Steenmijer,  Koornhorst 49

*U belt dan met het KCC van Rochdale. Zij geven de melding door aan de beheerder